Türk klasik müziği mp3 indir

      Duygu dolu, derin, canlı ve kimselerin sahip olamadığı kadar ulvi mizik türümüz Klasik Türk Müziği makamlı bir mirastır. Atalarımızdan bizlere kalan bu çok büyük kültür, bugün TRT yayınında hiç kimsenin anlamadığı sözler ve sıkıcı bir koro ile söylenen şarkılar sanılsa da Türk Klasik Müziği, sanılandan çok daha fazlasıdır. Osmanlı Müziği veya İstanbul Musikisi olarak da adlandırılan bu tür Divan Edebiyatına da benzetebileceğimiz soylu bir müzik. Daha çok salon muzikisi desek de adını duyduğumuz birçok unutulmaz eserin yazarı, sarayda yaşamıyor. Kimi bir demircinin evladı kimi ise bir tüccarın. Bu örnekler de sanatın kimseye ait olmadığını ve de hiç bir kalıba sokulamayacağının küçük bir örneği.

        İslam medeniyetinin etkileri ile soyut bir güzelliği amaçlayan Türk Klasik Müziği bizlere dünyanın dışından seslenen bir edayla huzur veriyor. Her yaptığıyla bizlere örnek olan Osmanlı, müziği bir edep yolu olarak görmüş ve bunu en naif şekilde gözler önüne sermiştir. Semaiyle Allah'ı hatırlatırken, ilahiyle gönüllere Allah sevgisini aşılamış mehter ile de düşmanın kalbine korku salmıştır. Müziği her türlü alanda kullanmakla birlikte edebi de hiç kenara bırakmamış..

         Huzur, edep ve aşkın tamamlandığı nokta olan Türk Klsik Müziği makam, usül ve daha birçok ayrıntısıyla dünyanın dikkatini çeken bir müziktir. Hatta kimi yabancı film müziklerinde Türklere ait enstrümanların sesleri aynı zamanda 43 perdeden oluşan bu muhteşem makamımızın takitlerini duyar olduk. Yabancıların Osmanlı'dan etkilendikleri doğru ancak bunu yüksek sesle dile getirebilecek özveride ki insan sayısı az. Biz bir sesi Batılılara göre daha fazla bölüp daha çok ses çıkarttığımızdan çeşililiği fazla olan Türk Klasik Müzikisini taklit etmek tabiki arzu edilecek bir sanat. 

Türk klasik müziği Şarkılar

Online
  • Görüş & Öneri
  • DMCA